070-445 09 30
info@takbytenivast.se

Om oss

Projektet Slutfört

Mer om oss

Takbyten i Väst är ett företag som finns representerat i västra Sverige. Vi arbetar över stora områden med våra takläggare.
Vår målsättning är alltid att sätta kunden i fokus och vår strävan är alltid att försöka uppfylla kundernas önskemål. Det skall vara lätt att kommunicera med oss.

Vad ser du är fördelen med att företaget har ett eget plåtslageri som kan utföra alla typer av plåtarbeten?

-Fördelen är ju att vi är självförsörjande i plåtväg när det kommer till de takbyten som vi gör.

Hur länge har du arbetat som plåtslagare?

-Jag har jobbat som plåtslagare i 45 år. Jag började direkt efter skolan 1979 på VSP Plåt och sedan har det rullat på genom åren.

Eget Plåtslageri

Vi är idag tre stycken plåtslagare anställda på företaget, som tar hand om all plåt. Det vill säga allt från måttning, tillverkning till uppsättning.
Falsade plåttak är därför en stor del av de tak vi byter. Vi arbetar i alla material, men mest aluminium.
– Svante Larsson, plåtslagare på Takbyten i Väst.